EN

Ing. arch. Ivan Drobný and associates - architectural studio

Drobný Architects Studio is strongly design-led. The Studio´s main areas of activity are: building and interiors designs from concept, project management of works in progress and designer-author´s supervision during the realization of the projects.

This principal strategy is a major operational strength of the studio. It allows for increased flexibility of the architects´ and designers´ group which is thus eminently equipped for the most suitable execution of accepted projects.

Drobny Architects Studio was formed to function as an association of architects since 1993.

CZ

Ing. arch. Ivan Drobný a spolupracovníci - architektonický ateliér

Ateliér se převážně orientuje na koncepční řešení návrhů staveb, projektovému vedení zakázek a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci staveb.

Projektový ateliér je založen na strategii flexibility kolektivu architektů a projektantů přizpůsobující se průběhu rozsahu přijatých zakázek.

Ateliér je koncipován jako sdružení architektů od roku 1993.

 

MEMBERS:

Ing. arch. Ivan Drobný
authorized architect, ČKA 02 394
founder, managing director
ivan [at] drobnyarch.cz

Ing. Jana Drobná
jana [at] drobnyarch.cz

Ing. David Švyhnos
david [at] drobnyarch.cz

Other external collaborators and specialists